თეორია Sprechen von/ über

თეორია Sprechen von/ über

 

  •  

ზმნა sprechen (ლაპარაკი) გამოიყენება von, (+ Dativ) და über. (+ Akkusativ) წინდებულებთან. ლაპარაკი ვინმეზე ან რამეზე.

არსებობს აზრი რომ sprechen von გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ საუბარია სულიერ არსებით სახელებზე. ხოლო sprechen über – უსულო არსებით სახელებთან. მაგრამ ეს ასე არაა. მაგალითად ავიღოთ ორი წინადადება:
Wir haben von dir gesprochen. –ჩვენ შენზე ვილაპარაკეთ
Wir haben über dich gesprochen. –ჩვენ შენზე ვილაპარაკეთ

ორივე შემთხვევაში საუბარია ადამიაზე

Sprechen von jemandem გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი მხოლოდ ნახსენები იქნა საუბრისას, და ძირითადი საუბრის თემა სულ სხვა რამ იყო. Sprechen über jemanden ვიყენებთ მაშინ თუ მთელი საუბარი ამ პიროვნებას დაეთმო ანუ ის იყო მთავარი თემა საუბრისა

პარალელუს გავლება შეიძლება აქვე ინგლისურ ენასთან: to speak about something sprechen über etwas) и to speak of something sprechen von etwas).

ამ წინდებულების სხვა ზმნებთან გამოყენებისას კონტექსტუალური ელ- ფერის ცვალებადობა თვალსაჩინოა:
Wir haben etwas von dir gehört. – ჩვენ რაღაც გავიგეთ შენგან
Wir haben etwas über dich gehört. –ჩვენ რაღაც გავიგეთ შენზე

PS: სასაუბრო ენაში , როგორც წესი ამ ნიუანსებს ცოტა თუ აქცებს მნიშვნელობას და მათი ორივე კონტექსტით გამოყენება დასაშვებია.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

გამოიწერეთ სიახლეები და მიიღეთ შეტყობინებები ახალი წიგნების შესახებ.
Dismiss
Allow Notifications