ტელკი (TELC)

Telc (ტელკი) A1 დონის საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc Zuwanderer (ტელკი) A1 დონის საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc Junior (ტელკი) A1 დონის საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) A2 დონის საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) A2+ Beruf საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) A2 Schule საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) A2-B1 Zuwanderer საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) B1 დონის საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) B1+ Beruf საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) B1-B2 Beruf საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) B1-B2 Pflege საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) B2 დონის საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) B2+ Beruf დონის საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) B2-C1 Beruf საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) B2 Medizin Zugangsprüfung საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) B2-C1 Medizin Fachsprachprüfung საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) C1 დონის საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) C1 Beruf საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) C1 Hochschule საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

Telc (ტელკი) C2 დონის საგამოცდო სრული ტესტი

შესულია მოსასმენები და ასევე პასუხების ფურცელი, რითაც საბოლოო ჯამში შეგეძლებათ გადაამოწმოთ თქვენს მიერ გაცემული პასუხები.

გამოიწერეთ სიახლეები და მიიღეთ შეტყობინებები ახალი წიგნების შესახებ.
Dismiss
Allow Notifications