გოეთეს ტესტები

A1 დონე

➡️ A1 Modellsatz – http://tiny.cc/lvij6y
➡️ A1 Übungssatz V1 –  http://tiny.cc/mwij6y
➡️ A1 Übungssatz V2 –  http://tiny.cc/1wij6y
➡️ A1 Fit Übungssatz V1 – http://tiny.cc/cxij6y
➡️ A1 Fit Übungssatz V2 – http://tiny.cc/xxij6y

A2 დონე

➡️ A2 Modellsatz Erwachsene – http://tiny.cc/5yij6y
➡️ A2 Übungssatz Jungendliche – http://tiny.cc/hzij6y

B1 დონე

➡️ B1 Modellsatz Erwachsene – http://tiny.cc/d0ij6y
➡️ B1 Modellsatz Jungendliche- http://tiny.cc/q0ij6y
➡️ B1 Übungenssatz Erwachsene – http://tiny.cc/01ij6y
➡️ B1 Modellsatz Jungendliche- http://tiny.cc/v2ij6y

 

B2 დონე

➡️ B2 Modellsatz bis zum 31.07.19 –  http://tiny.cc/f3ij6y
➡️ B2 Übungssatz bis zum 31.07.19 – http://tiny.cc/e4ij6y
➡️ B2 Modellsatz ab 01.01.19 –  http://tiny.cc/64ij6y
➡️ B2 Übungssatz ab 01.01.19 – http://tiny.cc/m5ij6y

C1 დონე

➡️ C1 Modellsatz – http://tiny.cc/u5ij6y
➡️ C1 Übungssatz – http://tiny.cc/f6ij6y

C2 დონე

➡️ C2 Modellsatz –  http://tiny.cc/v6ij6y
➡️ C2 Übungssatz – http://tiny.cc/d7ij6y