არტიკლი

კონსპექტი არტიკლზე, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ, რა არის არტიკლი, რისთვის გამოიყენება, როგორ იბრუნვის, ბრნუების სახელები, სად გამოიყენება და სად არა?