მზია გვენცაძე – გრამატიკა ნაწ.2

გერმანული გრამატიკის წიგნი, სადაც ყველაფერი აღწერილია დეტალურად. აქვს ცოტ-ცოტა სავარჯიშოებიც.