A Grammatik A1-A2

ძალიან კარგი გრამატიკის წიგნი დამწყებთათვის. შესულია პასუხები და აუდიო მასალა.

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

არ მუშაობს ლინკი?